Добре дошли в сайта на PostgreSQL  България.

Тук може да намерите полезна информация относно любимата СУБД и разбира се да споделите своя опит.

PGCONF 2019 ДЕН 1 ЧАСТ 2

Следващата лекция, на която присъствах, беше Be Inclusive: Welcome Non-key Columns in B-Tree Indexes. Говорител на нея беше Markus Winand. Той е независим автор и консултант по всички неща, които са свързани с SQL. Написал е книга SQL Performance Explained, която е преведена на 5 езика. Може да бъде прочетена свободно в неговия сайт на следния линк: https://use-the-index-luke.com/. В момента авторът работи и върху своя нова книга, която се концентрира върху идеята колко много неща са се променили от SQL-92, която също може да бъде намерена свободно на следния линк: https://modern-sql.com/ [1]. Освен като интересна личност за PostgreSQL обществото, той направи и интересна презентация, с която запозна своите слушатели с индексирането на b-tree в PostgreSQL 11. С това ни показа, че можем да активираме сканиране само за индекс, без да включваме избрани колони в индексния ключ. Целта на тази презентация беше да покаже кратко въведение в света на b-tree индексите, да ни запознае както с клаузата INCLUDE и какво може още тя, така и с Index-Only Scans. За него може да прочетете повече тук: https://www.postgresql.org/docs/10/indexes-index-only-scans.html. Самата презентация беше изключително интересна и разбираема.

Първо лектора представи B-tree Index, като започна от double-linked list. След това продължи с това как може да бъде използван B-Tree Index. Цялата му презентация беше пълна с картинки, до които е написано как може да бъде имплементиран b-tree index. За него лекторът е написал доста добро обяснение и на своя сайт, кoйто може да бъде прочетен от тук: https://use-the-index-luke.com/sql/anatomy/the-tree. За Index Only Scan имаше стъпка по стъпка как може да бъде структуриран, придружен с абстрактна репрезентация. А за клаузата INCLUDE той сподели за нейните предимства и недостатъци. Придружена беше с доста примери. При повече интерес към самата лекция, може да я прегледате на следния линк: https://modern-sql.com/slides/PostgreSQL-BTree-INCLUDE-20191016.pdf

След това присъствах на лекцията Jsonpath in examples and its roadmap, чийто говорител беше Oleg Bartunov. Той е една изключително интересна личност. Олег е завършил астрономическия отдел на катедрата по физика в Московския държавен университет на Ломоносов. По време на професионалната си работа в Астрономическия институт на Стернберг (SAI MSU) той разбира, че има нужда от безплатна и мощна база данни с отворен код като PostgreSQL (Postgres95 по това време). От тогава той непрекъснато използва PostgreSQL в своята научна работа и много други проекти. Олег е активен член на руската PostgreSQL потребителска група. Той се застъпва за приемането на PostgreSQL от астрономическата общност[2]В своята лекция,той спомена,че PostgreSQL 12 представи jsonpath - езикът на заявките за json, който е важна част от спецификацията SQL/JSON в стандарта SQL-2016. Jsonpath е гъвкав начин за определяне на частите от json, които да се използват за обработка във функции и оператори. Езикът, който е много богат, е доста сложен. Беше демонстрирано как работи, използвайки примери от прости до сложни заявки. Също така, беше обяснено как индексите работят за jsonpath. Показа също така и ползите от производителността от използването на jsonpath и старите оператори със стрелки. Самата лекция може да бъде намерена на следния линк: https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/sessions/session/2555/slides/221/jsonpath-pgconfeu-2019.pdf

След обедната почивка веднага се върнах в залата, за да изслушам и следващата лекция, която беше PostgreSQL's IO subsystem: Problems, Workarounds, Solutions. Беше представена от Andres Freund [3]. Andres е PostgreSQL commiter и developer. Фокусиране върху репликация, мащабируемост, ефективност и стабилност. Той разработва Postgres и други проекти с отворен код от 2005 г. Той направи кратко въведение в начина, по който работи IO подсистемата на PostgreSQL и някои проблеми. Бяха изложени и някои възможни решения на тези проблеми. Лекцията може да бъде открита на следния линк: https://anarazel.de/talks/2019-10-16-pgconf-milan-io/io.pdf

А на последната лекция от Ден 1, на която присъствах се казва Ansible (really) loves PostgreSQL. Беше представена от Cédric Villemain [4]. Той е член на PostgreSQL общността и професионален PostgreSQL консултант за 2ndQuadrant Франция. Заинтересован от някои части от проекта, той участва в областта на мониторинга и администрирането. Показа ни как да деплойнем лесно PostgreSQL използвайки Ansible. За мен тази лекция беше като кратко припомняне, но въпреки това с голям интерес я слушах. По време на нея лекторът направи въведение в света на Ansible и показа как се пише Playbook, който използваше да деплойне PostgreSQL. Започна от писането на роля, която придружи с много примери. Anisble е отличен софтуер, който съдържа много и най-различни модули, които подпомагат по-лесното и бързо писане на код за деплой. Лекцията може да бъде намерена на следния адрес: https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/sessions/session/2595/slides/230/2019_10_pgconf.eu.ansible_really_loves_postgresql.pdf.

С края на тази лекция приключи и Ден 1 от конференцията в Милано и всички участници в нея бяха поканени на организирано парти, на което имаше вечеря и питие.

Следва продължение...

Линкове към използвана литература:

[1] https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/schedule/speaker/142-markus-winand/

[2] https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/schedule/speaker/164-oleg-bartunov/

[3] https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/schedule/speaker/140-andres-freund/

[4] https://www.postgresql.eu/events/pgconfeu2019/schedule/speaker/57-cedric-villemain/

Публикувай коментар